Referendum z powodu braku wymaganej frekwencji nieważne

Referendum z powodu braku wymaganej frekwencji nieważne

Z powodu nieosiągnięcia wymaganego progu frekwencji referendum zostało uznane za nieważne. Wójt Teresa Dera pozostaje na stanowisku.

W kwestii odwołania suweren wypowiedział się jednoznacznie:

Za odwołaniem wójt gminy Dobra glosowało 98,2%
Przeciw odwołaniu 1,8%.

Oddano zatem 2 529 głosów ważnych, z czego 2 486 było za odwołaniem Wójt, a 43 głosy — przeciw odwołaniu.

Komitet referendalny dziękuję mieszkańcom gminy Dobra, którzy zaangażowali się w organizację referendum i oddali swoje głosy, obojętnie na którą ze stron.
Dziękujemy także za dalszą budowę z nami społeczeństwa obywatelskiego.
Nie osiągniecie wymaganej frekwencji w przełożonym referendum z powodu aktualnej sytuacji na świecie (COVID) i polityce krajowej, która niestety była wykorzysta do kreowania anty demokratycznych postaw w naszej gminie, nie jest porażką demokracji, wręcz przeciwnie jest zalążkiem budzącej się świadomości mieszkańców o samostanowieniu.
Pozdrawiamy serdecznie
Komitet Referendalny Dobra Wybiera.