Jest opinia Sanepidu w sprawie referendum

Jest opinia Sanepidu w sprawie referendum

Pismo sygnuje dr. n. med. Małgorzata Domagał-Dobrzycka, czyli Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Tą samą rekomendację otrzymała Delegatura Krajowego Biura Wyborczego, a co za tym idzie Komisarz Wyborczy w Szczecinie Jacek Szreder.

SANEPID W SWOIM PIŚMIE REKOMENDUJE ODROCZENIE TERMINU REFERENDUM!

Mam nadzieję, że rozwieje to wszelkie wątpliwości i jedyna rozsądna decyzja o przełożeniu terminu referendum zostanie wreszcie podjęta. Natomiast ze zdumieniem i oburzeniem przyjmuję postawę wójt Teresy Dery, która wraz podlegającymi jej strukturami z wicewójtem Rafałem Zahorskim na czele nie zajęli w tej kwestii żadnego stanowiska i nie podjęli jakichkolwiek działań.

Jesteśmy razem i działamy!

W imieniu Komitetu Referendalnego już przed tygodniem, na spotkaniu 12 marca, zwróciłem się do Komisarza Wyborczego i pisemnie w dniu 13 marca do Wojewody Zachodniopomorskiego o przesunięcie referendum na inny termin, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców gminy, zarówno tych, którzy mieliby pojawić się w lokalach wyborczych, jak i członków komisji. Wydarzenie to stałoby w jawnej sprzeczności z wszelkimi przepisami i zaleceniami dotyczącymi zachowania się w istniejącej w kraju sytuacji. Także 13 marca zwróciłem się do Sanepidu o ww. opinię.

Tymczasem wójt Gminy Teresa Dera NIE ZROBIŁA NIC!

Jako mieszkańcom gminy nie jest nam znane żadne działanie podjęte przez panią wójt mające na celu odbycie referendum w stosownym do tego czasie i okolicznościach, przy poszanowaniu reguł państwa prawa. Traktujemy to jako wyraz prawdziwych intencji rządzących Gminą Dobra, w żadnym stopniu nie liczących się z dobrem i interesem mieszkańców. Życzę wszystkim zdrowia i do zobaczenia przy urnach referendalnych w nowym terminie.

W imieniu komitetu referendalnego – Jacek ZienkiewiczPełnomocnik Inicjatora Referendum

#dobrawybiera