Infrastruktura godna XXI wieku – drogi, woda i kanalizacja – wiemy, że to jest możliwe!

Infrastruktura godna XXI wieku – drogi, woda i kanalizacja – wiemy, że to jest możliwe!

Gmina Dobra, dzięki rosnącej zamożności mieszkańców, z każdym rokiem ma coraz większy budżet inwestycyjny (w roku 2020 jest to ok. 60 milionów). Stać nas na lepszą infrastrukturę, godną XXI wieku i godną gminy leżącej w sercu Europy.

Wójt Teresa Dera odejdzie i zastanawiacie się co dalej?

Przedstawiam Wam jedną z naszych propozycji, która jest koniecznością

Dostępność wody, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i kanalizacja deszczowa dla wszystkich to mój priorytet!

Koniec z uznaniowym traktowaniem inwestycji drogowych!


Do grudnia 2020 roku nastąpi przyjęcie harmonogramu budowy oraz remontu dróg osiedlowych według sprawdzonych w Polsce wzorców*, który wykluczy uznaniowość tych inwestycji!
Każdy mieszkaniec będzie wiedział, kiedy i dlaczego ta właśnie droga powstaje. Do tego czasu wszystkie drogi muszą być systematycznie równane i utwardzane .


Wykonam to poprzez przekierowanie środków w budżecie inwestycyjnym na priorytetową realizację tych zadań. Ponadto kluczową sprawą dla rozwoju gminy i poprawy komfortu życia mieszkańców jest kwestia rozbudowy dróg alternatywnych i zabezpieczenia terenów pod
takie działanie.


Zadbam też o dalszy rozwój ścieżek pieszo-rowerowych, łączących poszczególne miejscowości naszej gminy, Szczecin i niemieckie trasy rowerowe.

*Harmonogram rozbudowy dróg osiedlowych oparty będzie na ilorazie czasu oczekiwania i gęstości zabudowy oraz opracowany zostanie dla każdego sołectwa oddzielnie w konsultacji z mieszkańcami radnymi i radami sołeckimi.

Waledemar Kitlas – Komitet Referendalny Dobra Wybiera