Apelacja w toku! Kuriozalny wyrok sądu na zasadzie kopiuj, wklej!

Apelacja w toku! Kuriozalny wyrok sądu na zasadzie kopiuj, wklej!

Komitet Referendalny złożył apelację wyrok sądu pierwszej instancji nie jest prawomocny. W uzasadnieniu wyroku są istotne błędy formalne. Sad pracował prawdopodobnie na zasadzie kopij wklej.

Czy chcielibyście otrzymać wyrok z takim uzasadnieniem? Zdecydujcie sami.


Strona 4 uzasadnienia wyroku

Niesporne (???? przypisek red)

…… w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Widuchowa przed upływem kadencji na dzień 7 czerwca 2020 roku.


Strona 9 uzasadnienia wyroku

Zgodnie z art. 29 ust.1 ….. postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza Płotów oraz rady miejskiej w Płotach przed upływem kadencji wydane zostało w dniu 11 sierpnia 2016 r. i od tego dnia rozpoczęła się kampania referendalna w tej sprawie.


Czyli kogo sądzimy, wójta gminy Widuchowa, burmistrza Płotów czy Wójta Gminy Dobra Teresę Derę?

Jakość pracy sądu w tym wypadku pozostawia wiele do życzenia.

Sentencja wyroku:

Całkowicie niezrozumiałe jest uzasadnienie sądu, skoro Rzecznik Dyscyplinarny Finansów Publicznych przy RIO w Szczecinie w dniu 20 kwietnia 2020 roku w swoim postanowieniu wyraźnie napisał: “na podstawie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 24.02.2020 roku, złożonego przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Pani Teresy Dery w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych“.

Sprawę wyjaśni sąd apelacyjny.

Pani wójt nic nie jest wygrane, sprawa jest w toku. I mówienie o wygranym procesie to jest kłamstwo. Chyba, że później Pani powie swoje legendarne już powiedzonko

„i co z tego, że kłamałam” – Teresa Dera

Wyrok sądu pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem

Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Postanowienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

Apelacja komitetu do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie